TV& VIDEO

hồ nước ngọt

Nguy cơ vỡ đập chính hồ Núi Cốc, Thái Nguyên

Nguy cơ vỡ đập chính hồ Núi Cốc, Thái Nguyên

VTV.vn - Trước mùa mưa 2017, khả năng vỡ đập chính hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên hiện rất cao khiến nhiều người lo ngại.