TV& VIDEO

hồ sơ quản lý sức khỏe

Hà Nội đánh giá lại việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe

Hà Nội đánh giá lại việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe

VTV.vn - Sau khi Hà Nội triển khai thí điểm lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, một số kiến nghị đã được đưa ra nhằm thực tốt việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân.