hồ thủy điện

Ngăn chặn khai thác gỗ ở Quảng Nam ngay từ lòng hồ thủy điện

Ngăn chặn khai thác gỗ ở Quảng Nam ngay từ lòng hồ thủy điện

VTV.vn - Quảng Nam đã triển khai chiến dịch tịch thu và nghiêm cấm không cho ghe thuyền hoạt động trái phép trên các lòng hồ thủy điện để ngăn chặn vận chuyển gỗ trái phép.