TV& VIDEO

hồ thủy điện

Lòng hồ thủy điện tại Đắk Nông - "Vịnh Hạ Long thu nhỏ" trên cao nguyên

Lòng hồ thủy điện tại Đắk Nông - "Vịnh Hạ Long thu nhỏ" trên cao nguyên

VTV.vn - Để cải tạo môi trường rừng lòng hồ thủy điện, Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông đã áp dụng thành công mô hình trồng rừng bán ngập.