TV& VIDEO

hồ thủy lợi

Ninh Thuận chủ động gia cố công trình thủy lợi

Ninh Thuận chủ động gia cố công trình thủy lợi

VTV.vn - Tỉnh Ninh Thuận đã rà soát và tổ chức gia cố, sửa chữa các công trình hồ chứa xuống cấp.