TV& VIDEO

hồ trị an

Cấm nghề Te để bảo vệ hệ sinh thái hồ Trị An

Cấm nghề Te để bảo vệ hệ sinh thái hồ Trị An

VTV.vn - Tình trạng khai thác thủy sản, trong đó có nghề Te , làm ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lợi thủy sản ở hồ Trị An.