TV& VIDEO

hỗ trợ công dân Việt Nam

Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29.