hỗ trợ gạo

Hơn 550.000 học sinh nghèo nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ

Hơn 550.000 học sinh nghèo nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ

VTV.vn - Đến thời điểm này, trên 70.000 tấn gạo của Chính phủ đã được hỗ trợ cho trên 550.000 học sinh vùng đặc biệt khó khăn của 47 tỉnh, thành phố.