TV& VIDEO

hỗ trợ gạo

Đã xuất cấp 127.000 tấn gạo hỗ trợ khó khăn

Đã xuất cấp 127.000 tấn gạo hỗ trợ khó khăn

VTV.vn - Trong năm 2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp 127.000 tấn gạo, trị giá gần 1.200 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương.