hỗ trợ gạo

Hoàn thành cấp gạo hỗ trợ nhân dân trước 30 Tết

Hoàn thành cấp gạo hỗ trợ nhân dân trước 30 Tết

VTV.vn - Tất cả các quyết định cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia của Thủ tướng sẽ được triển khai tới các đối tượng thụ hưởng trước ngày 27/1 (30 Tết).

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive