TV& VIDEO

Hỗ trợ giá

Không hộ dân nào đủ điều kiện nhận trợ giá điện ở thành phố

Không hộ dân nào đủ điều kiện nhận trợ giá điện ở thành phố

VTV.vn - Theo quy định, điều kiện để được hỗ trợ giá là các hộ phải sử dụng điện không quá 50 số/tháng, trên thực tế, hộ dân nào cũng dùng vượt con số này.