TV& VIDEO

hỗ trợ kịp thời

Thủ tướng chỉ đạo cấp gạo cho người dân Hà Tĩnh và Sơn La

Thủ tướng chỉ đạo cấp gạo cho người dân Hà Tĩnh và Sơn La

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.597,885 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Sơn La.