TV& VIDEO

hỗ trợ người dân vùng hạn

UNDP hỗ trợ chống hạn cho 5.000 người nghèo tại Bình Thuận

UNDP hỗ trợ chống hạn cho 5.000 người nghèo tại Bình Thuận

VTV.vn - UNDP sẽ hỗ trợ 150.000 USD cho 5.000 trẻ em và người lớn (tương đương 1.250 hộ dân) đang chịu ảnh hưởng do hạn hán tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.