Hỗ trợ người nghèo

Trung tâm Hỗ trợ người nghèo “hút” thêm hàng tỉ đồng nhờ Liên kết 3 bên

Trung tâm Hỗ trợ người nghèo “hút” thêm hàng tỉ đồng nhờ Liên kết 3 bên

VTV.vn - Sau khi bị giải thể, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo vẫn hút được hàng tỉ đồng của người tham gia nhờ chương trình mới có tên “Liên kết 3 bên”.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive