hỗ trợ người nghèo

Khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo - Cách làm mới ở An Giang

Khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo - Cách làm mới ở An Giang

VTV.vn - Vừa qua, Thành phố Long Xuyên đã khánh thành khu dân cư Đại đoàn kết và trao 18 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.