TV& VIDEO

hỗ trợ người nghèo

Kiều bào Hải Phòng chung tay hỗ trợ người nghèo

Kiều bào Hải Phòng chung tay hỗ trợ người nghèo

VTV.vn - Hoạt động này do Ủy ban MTTQ Thành phố, Hội từ thiện và Hội liên lạc Việt kiều TP Hải Phòng phối hợp cùng chính quyền xã Quang Trung, huyện An Lão tổ chức.