TV& VIDEO

hỗ trợ nhà ở

Bạc Liêu tích cực chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Bạc Liêu tích cực chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc Khmer

VTV.vn - Trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã đặc biệt triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ giúp bà con Khmer phát triển nhiều mặt kinh tế, đời sống.