hỗ trợ nhà ở

Lãi suất gói 30.000 tỷ đồng vẫn là 5%/năm

Lãi suất gói 30.000 tỷ đồng vẫn là 5%/năm

VTV.vn - Những người vay gói 30.000 tỷ đồng đã giải ngân trước ngày 31/12/2016 vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất ưu đãi 5% trong năm 2018.