TV& VIDEO

hỗ trợ nhân đạo

Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ

Myanmar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ

VTV.vn - Myanmar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong nỗ lực đoàn kết các tôn giáo và sắc tộc.