hỗ trợ nhân đạo

Indonesia tổ chức diễn tập Hải quân Komodo

Indonesia tổ chức diễn tập Hải quân Komodo

VTV.vn - Cuộc diễn tập Komodo 2018 có chủ đề "Hợp tác ứng phó với thảm họa tự nhiên và hỗ trợ nhân đạo".