TV& VIDEO

hỗ trợ sinh viên

Đại học Nha Trang hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Đại học Nha Trang hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

VTV.vn - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất nghiệp sau tốt nghiệp, Đại học Nha Trang đang giúp sinh viên tiếp cận với hoạt động khởi nghiệp ngay trên giảng đường.