TV& VIDEO

hỗ trợ tiền

Hiệu quả tàu cá đóng mới theo quy định 67

Hiệu quả tàu cá đóng mới theo quy định 67

VTV.vn - Những tàu cá đóng mới theo nghị định 67 đang dần phát huy hiệu quả.