TV& VIDEO

hỗ trợ tuyển sinh

Bộ GD&ĐT công bố e-mail, số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh năm 2016

Bộ GD&ĐT công bố e-mail, số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh năm 2016

VTV.vn - Nhằm hỗ trợ thí sinh về các thông tin liên quan đến xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016, Bộ GD&ĐT đã thành lập hệ thống e-mail, điện thoại phục vụ công tác tuyển sinh.