TV& VIDEO

hỗ trợ

Hỗ trợ 305 tỷ cho nhà dân thấp hơn đường

Hỗ trợ 305 tỷ cho nhà dân thấp hơn đường

VTV.vn - Việc hỗ trợ cho nhà dân thấp hơn đường được thực hiện theo 2 phương thức: hỗ trợ trực tiếp bằng tiền không hoàn lại và hỗ trợ bằng cho vay vốn ưu đãi.