hỗ trợ

UNDP hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân sau bão số 12

UNDP hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân sau bão số 12

VTV.vn - UNDP đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam sau bão số 12 với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.