TV& VIDEO

Hồ Tuyền Lâm

Công bố nhiều sai phạm tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Công bố nhiều sai phạm tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

VTV.vn - Cả 15 dự án tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) đều chậm tiến độ đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư ban đầu.