TV& VIDEO

hòa bình

Hòa Bình: Siết chặt quy trình trồng cam đường canh chuẩn VietGap

Hòa Bình: Siết chặt quy trình trồng cam đường canh chuẩn VietGap

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình định hướng mở rộng mô hình cam đường canh đạt chuẩn VietGap đồng thời siết chặt quy trình trồng cam.