TV& VIDEO

hóa chất công nghiệp

Đũa ăn một lần tẩm lưu huỳnh, cơ quan y tế biết nhưng... bó tay

Đũa ăn một lần tẩm lưu huỳnh, cơ quan y tế biết nhưng... bó tay

VTV.vn - Đại diện phòng y tế huyện Mai Châu khẳng định đã biết các cơ sở làm đũa ăn một lần ở Vạn Mai sử dụng hóa chất công nghiệp nhưng không thể xử lý được.