TV& VIDEO

hóa chất nông nghiệp

Monsanto sáp nhập Bayer: Tạo tiền lệ độc quyền hoá chất nông nghiệp.

Monsanto sáp nhập Bayer: Tạo tiền lệ độc quyền hoá chất nông nghiệp.

VTV.vn - Tập đoàn Bayer mua lại Monsanto kéo theo làn sóng thâu tóm và sáp nhập trong lĩnh vực hoá chất nông nghiệp.