TV& VIDEO

Hòa Lạc

Ban hành chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ban hành chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.