TV& VIDEO

Hỏa Lò

Ký ức Noel trong trại giam Hỏa Lò

Ký ức Noel trong trại giam Hỏa Lò

Năm nào cũng vậy, vào dịp Noel, Trại giam Hỏa Lò, nơi giam giữ những phi công Mỹ, lại có một không khí đặc biệt.