TV& VIDEO

Hoa nở trái mùa

MC Thanh Vân Hugo: "Duyên chưa tới nên phải đợi"

MC Thanh Vân Hugo: "Duyên chưa tới nên phải đợi"

Chia sẻ trong chương trình "Bí mật của tạo hóa", MC Thanh Vân cho biết, cô luôn sẵn sàng đón nhận tình yêu mới nếu gặp người phù hợp.