TV& VIDEO

hoa oải hương

Mô hình kinh doanh vườn hoa oải hương ở Anh

Mô hình kinh doanh vườn hoa oải hương ở Anh

VTV.vn - Ngoài việc mang lại lợi ích về du lịch, những người nông dân Anh đã tận dụng loài hoa này để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho chăm sóc sức khỏe và ẩm thực.