TV& VIDEO

họa sĩ

Độc đáo phòng tranh của các “họa sĩ” thuộc loài linh trưởng

Độc đáo phòng tranh của các “họa sĩ” thuộc loài linh trưởng

VTV.vn - 48 "họa sĩ" thuộc loài linh trưởng đã trổ tài vẽ tranh với những nét vẽ phóng khoáng và độc đáo.