TV& VIDEO

họa sĩ

Gặp gỡ họa sĩ gắn bó với tranh truyền thần suốt 6 thập kỷ

Gặp gỡ họa sĩ gắn bó với tranh truyền thần suốt 6 thập kỷ

VTV.vn - Ông là họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên - chủ cửa hàng tranh truyền thần mở từ năm 1960 trên phố Hàng Ngang, Hà Nội.