TV& VIDEO

họa sĩ

Đà Nẵng qua góc nhìn hội họa

Đà Nẵng qua góc nhìn hội họa

VTV.vn - Với cầu Rồng, cầu vượt Ngã 3 Huế, cổ viện Chăm, thành Điện Hải hay một Đà Nẵng từng bị tổn thất bởi thiên tai..., Đà Nẵng đã hiện lên với nét rất đặc trưng.