TV& VIDEO

hoa Tết

Bình Định: Mai tiêu thụ chậm, nhà vườn gặp khó

Bình Định: Mai tiêu thụ chậm, nhà vườn gặp khó

VTV.vn - Năm nay, số lượng người mua mai tại Bình Định ít hơn so với năm ngoái khiến người trồng hoa gặp không ít khó khăn.