TV& VIDEO

hoa thiên lý

Hiệu quả mô hình trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt trên vùng cát

Hiệu quả mô hình trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt trên vùng cát

VTV.vn - Sáng kiến trồng hoa thiên lý kết hợp nuôi vịt đẻ trứng đã giúp cho một đại gia đình ở vùng cát trắng Quảng Bình có khoản thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng mỗi năm.