TV& VIDEO

Hoa Thúy

DV Hoa Thúy: Câu chuyện của Tình khúc Bạch Dương "éo le và lắt léo"

DV Hoa Thúy: Câu chuyện của Tình khúc Bạch Dương "éo le và lắt léo"

VTV.vn - Cả diễn viên Hoa Thúy và Chi Bảo đều cho rằng phim Tình khúc Bạch Dương xoay quanh câu chuyện rất lắt léo và phức tạp.