hoán cải

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.