TV& VIDEO

hoán cải

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.