TV& VIDEO

hoàng gia campuchia

Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hai nước

Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư là dấu ấn quan trọng trong quan hệ hai nước

VTV.vn- Chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu ấn quan trọng trong quan hệ hai nước 50 năm qua cũng như có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn sau này.