hoàng liên

Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành vườn di sản ASEAN

Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành vườn di sản ASEAN

Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao chứng chỉ công nhận là vườn di sản ASEAN.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive