TV& VIDEO

hoàng liên

Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành vườn di sản ASEAN

Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành vườn di sản ASEAN

Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao chứng chỉ công nhận là vườn di sản ASEAN.