TV& VIDEO

Hoàng Long

Hoàng Long sập, lại “mọc” thêm công ty đầu tư tài chính trả lãi tuần

Hoàng Long sập, lại “mọc” thêm công ty đầu tư tài chính trả lãi tuần

VTV.vn - Ngay sau khi công ty Hoàng Long đóng cửa văn phòng đại diện, nhiều nhà đầu tư được giới thiệu chuyển qua chơi ở một công ty khác, với mô hình đầu tư tài chính tương tự.