TV& VIDEO

Hoàng Sơn

Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim "Người đẹp Tây Đô"

Ngày ấy - bây giờ của dàn diễn viên phim "Người đẹp Tây Đô"

VTV.vn - Gần 20 năm từ ngày bộ phim được bấm máy, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh và các đồng nghiệp trong phim đều có những bước tiến lớn trong sự nghiệp.