hoàng thành thăng long

Triển lãm thống nhất đất nước

Triển lãm thống nhất đất nước

VTV.vn - 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 đang được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.