Hoàng tử Anh William

Người Anh cắm trại chờ con của Hoàng tử William ra đời

Người Anh cắm trại chờ con của Hoàng tử William ra đời

VTV.vn - Nhiều người Anh đang cắm trại chờ đợi sự ra đời của người con thứ 3 trong gia đình Hoàng tử William.