TV& VIDEO

hoàng tử

Ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử Anh George

Ngày đầu tiên đi học của Hoàng tử Anh George

VTV.vn - Cũng giống như bao học sinh khác ở Anh, ngày 7/9, Hoàng tử George đã tới trường dự lễ khai giảng năm học mới.