TV& VIDEO

hoạt chất

Loại bỏ hoạt chất Carbendazim và Paraquat trong năm nay

Loại bỏ hoạt chất Carbendazim và Paraquat trong năm nay

VTV.vn - Trong năm nay sẽ loại bỏ hai hoạt chất là Carbendazim và Paraquat ra khỏi danh mục được phép lưu hành.