TV& VIDEO

hoạt động cách mạng

Ký sự “Từ Pắc Bó đến Ba Đình” (7h20 từ 29/8-7/9/2017) trên VTV8.

Ký sự “Từ Pắc Bó đến Ba Đình” (7h20 từ 29/8-7/9/2017) trên VTV8.

VTV.vn - Ký sự "Từ Pắc Bó đến Ba Đình" của Đài Phát thanh và Tuyền hình Nghệ An thực hiện gồm 8 tập, tập trung theo hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941-1945.