TV& VIDEO

hoạt động cho vay

BOE ngăn chặn rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng

BOE ngăn chặn rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng

VTV.vn - BOE yêu cầu đến tháng 9/2017, ngân hàng và các công ty tài chính phải xem xét lại quy định về chi tiêu bằng thẻ tín dụng, điều kiện cho vay cá nhân.