TV& VIDEO

hoạt động đối ngoại

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Sáng nay (28/1), Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.