hoạt động du lịch

Quy định mới về thời gian hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm, Hội An

Quy định mới về thời gian hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm, Hội An

VTV.vn - Quảng Nam ban hành quy chế tổ chức hoạt động và quy định thời gian tham quan đảo Cù Lao Chàm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive