hoạt động giáo dục

Nhiều góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Nhiều góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

VTV.vn - Hôm nay (20/5), là thời điểm kết thúc việc lấy ý kiến dư luận về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive