TV& VIDEO

hoạt động giáo dục

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2017 - 2018

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2017 - 2018

VTV.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018.