TV& VIDEO

hoạt động giáo dục

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội về các chương trình môn học

VTV.vn - Dự kiến là khoảng nửa đầu tháng 10/2017, Bộ GD - ĐT sẽ công bố chương trình các môn học và trưng cầu ý kiến xã hội 60 ngày trước khi hoàn thiện...