TV& VIDEO

hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Hai năm, Việt Nam đã cử 12 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Hai năm, Việt Nam đã cử 12 cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

VTV.vn - Ngày 18/8, Hội nghị rút kinh nghiệm hai năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 2014-2016 đã diễn ra tại Hà Nội.