TV& VIDEO

hoạt động IPO

Trung Quốc cho phép tiến hành các hoạt động IPO trở lại

Trung Quốc cho phép tiến hành các hoạt động IPO trở lại

VTV.vn - Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, các hoạt động bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, sẽ được phép bắt đầu trở lại tại nước này.