TV& VIDEO

hoạt động kiểm toán

Phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán

Phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán

VTV.vn - Chiều 27/5, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.