TV& VIDEO

hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước thừa nhận hoạt động thanh tra, giám sát ngành còn hạn chế

Ngân hàng Nhà nước thừa nhận hoạt động thanh tra, giám sát ngành còn hạn chế

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đã thẳng thắn thừa nhận một số bất cập trong hoạt động thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.