TV& VIDEO

hoạt động nghệ thuật

Các chương trình nghệ thuật hấp dẫn chào mừng năm mới 2017 tại Hà Nội

Các chương trình nghệ thuật hấp dẫn chào mừng năm mới 2017 tại Hà Nội

VTV.vn - Chào mừng năm mới 2017, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.