TV& VIDEO

hoạt động ngoại khóa

Ngày hội sách tại trường - một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa

Ngày hội sách tại trường - một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa

VTV.vn - Ngày hội sách được tổ chức ngay khuôn viên trường học, với những quyển sách do chính các em và nhà tài trợ đóng góp đang trở thành một hoạt động ngoại khóa thú vị.