TV& VIDEO

hoạt động ngoại khóa

"Tấm bánh nghĩa tình" của sinh viên

"Tấm bánh nghĩa tình" của sinh viên

VTV.vn - Lan tỏa những điều tốt đẹp bằng hành động nhân ái là điều mà thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang thực hiện. Và "Tấm bánh nghĩa tình" là một chương trình như thế.