hoạt động nhân đạo

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 khởi động tại Khánh Hòa

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 khởi động tại Khánh Hòa

VTV.vn - Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 đã chính thức khởi động tại tỉnh Khánh Hòa.