TV& VIDEO

hoạt động nhân đạo

Mô hình đặc biệt của các tổ chức nhân đạo tại Pháp

Mô hình đặc biệt của các tổ chức nhân đạo tại Pháp

VTV.vn - Cùng với người nhập cư trái phép vào châu Âu, ở Pháp cũng xuất hiện thêm nhiều tổ chức nhân đạo. Điều đáng nói là mô hình làm việc đặc biệt của những tổ chức này.