TV& VIDEO

hoạt động nhân đạo

LHQ: Cần 22,5 tỷ USD cứu trợ nhân đạo

LHQ: Cần 22,5 tỷ USD cứu trợ nhân đạo

VTV.vn - LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 22,5 tỷ USD để cứu trợ nhân đạo trong năm 2018 cho những người bị tác động của các cuộc xung đột và thiên tai trên toàn thế giới.